Jdi na obsah Jdi na menu
 


Junior Handling

 

Junior Handling je súťaž určená pre deti.

Ako hovorí výstavný poriadok FCI a SKJ,

je prípravou budúcich chovateľov a vystavovateľov psov.

Súťaž sa hodnotí v dvoch vekových kategóriach:

I. kategória od 9 – 13 rokov, II. kategória od 13 – 17 rokov.

Súťaž sa môže konať pri medzinárodných, národných a

celoštátnych výstavách. Dieťa sa na ňu prihlasuje riadnou

prihláškou na výstavu. Na niektorých výstavách je možné

prihlásiť dieťa aj v deň jej konania.

Rozhodca nehodnotí exteriér psa, ale celkovú

prácu mladého vystavovateľa, jeho zručnosť,

vystupovanie a vedomosti. To znamená, že pes

nemusí byť na výstave prihlásený a riadne posúdený.


Priebeh súťaže

Priebeh súťaže sa na výstavach poriadaných SKJ už

pomerne zjednotil. Deti súťažia vo svejej kategórii o 

postup do finále najprv v predkolách. Rozhodca hodnotí

prácu dieťaťa so psom a za pomoci vedúceho kruhu –

asistenta - vypracuje posudok s bodovým hodnotením.

Najlepší traja postupujú do finále, ktoré sa koná počas

záverečných súťaží. Tam rozhodca určí a zdôvodní

poradie najlepších troch.

 

Hodnotenie  

Rozhodca vypracuje posudok s bodovacím hodnotením.

Najvyšší počet bodov je 60. Traja súťažiaci s najvyšším

počtom bodov postupujú do finále.

 

Súlad medzi vystavovateľom a 

psom – maxim. 15 bodov

Hodnotí sa spôsob komunikácie vystavovateľa so psom.

Schopnosť pochváliť, alebo patrične psa usmerniť. Pri

nevhodnom správaní primerane pokarhať. Pokiaľ by

dieťa v kruhu začalo používať fyzické tresty, hodnotiť

najnižšou známkou, až diskvalifikáciou.

 

Správnosť predvedenia –

maxim. 15 bodov

Rozhodca si všíma správnosť predvedenia podľa

zvyklostí u jednotlivých plemien. ( Z tohto hľadiska

je vhodné, ak je v dostatočnej miere rozhodca

upovedomený o škále plemien, ktoré budú deti predvádzať)

Je rozdiel v predvádzaní napríklad nemeckého ovčiaka a 

jazvečíka. Dôležité je, aby bol pes správne predvedený v 

pohybe, ale aj v postoji. A to v súlade s požiadavkami, ktoré

vyplývajú z jeho fyziognómie. Tu záleží na tom, či vystavovateľ

zvolí v pohybe správne tempo a je schopný psa predviesť v 

línii tak, aby si ho mohol rozhodca dobre prezrieť.

Mladý vystavovateľ musí po celý čas dbať na dodržiavanie tzv.

zlatého pravidla. To je: nikdy pri predvádzaní nesmie prekážať

vo výhľade rozhodcovi na psa. Medzi vystavovateľom a 

rozhodcom musí byť vždy pes. Platí to pre predvádzanie

v pohybe, ale aj v statike.

Vystavovateľ na požiadanie rozhodcu musí vedieť

predviesť psa vo figúrach T, L, trojuholník, v smere tam

a späť, po obvode kruhu a v pároch.

V prípade vyrovnanej konkurencie sa pozornosť venuje

presnosti obratov, spôsob a zručnosť pri „prehadzovaní“

psa z ľavej strany na pravú tak, aby sa vždy dodržalo „

zlaté pravidlo“. Zvládnuť psa v statike a dodržiavať

dané pravidlo je obľúbenou disciplínou – slalom.

Rozhodca sa prechádza medzi vystavovateľmi, ktorí

 jeho pohyb kopírujú zmenou postoja svojho psa.

 

Kontrola chrupu – maxim. 5 bodov

Ukázať chrup psa patrí k základným zručnostiam

vystavovateľa.

 

Predvádzanie v skupine – maxim. 5 bodov

Vo výstavnom kruhu sa stretne niekoľko vystavovateľov.

Rozhodca si všíma schopnosť súťažiaceho udržiavať

vhodnú vzdialenosť a rozostup počas predvádzania v 

pohybe. Musí sledovať súťažiaceho pred a za sebou

 tak, aby svojich konkurentov neobmedzoval v pohybe,

alebo ináč nenarušoval ich prácu v kruhu.

 

Vyjadrenie príslušnosti k plemenu –

maxim. 5 bodov

Nakoľko pes nemusí byť posúdený na výstave, zdá

sa, že táto časť by mala byť najmenej dôležitá.

Rozhodca však musí penalizovať zle udržiavaného

psa čo sa týka srsti, či výživy. Zjavné zanedbanie,

srsť mimo kondície, prípadne špinavý pes nenasvedčuje

tomu, že mladý vystavovateľ mu venuje naozaj toľko

času a starostlivosti, ako by potreboval.

 Plemeno, ktoré potrebuje špeciálnu úpravu srsti –

trímovanie, strihanie - by malo aspoň čiastočne spľňať

aj tieto požiadavky.

 

Vhodnosť oblečenia – maxim. 5bodov

Oblečenie mladého vystavovateľa má byť pohodlné,

správne farebne zvolené a hlavne vhodné. Čo to znamená?

 Určite sem nepatria tepláky, dlhé vlajúce alebo naopak

extrémne krátke a úzke sukne, vysoké podpädky. Správne

zvolený farebný kontrast vhodne upriami pozornosť na psa.

To znamená, že k čiernemu psovi sa nehodí čierne

oblečenie a pod.

 

Vedomosti, celkové správanie – maxim. 10

Rozhodca kladie deťom otázky, týkajúce sa výstavníctva

– skupina FCI do ktorej patrí predvádzaný pes, veterinárne

predpisy, vek psa, pohlavie, tituly. Chov psov – čistokrvnosť,

čítanie v rodokmeni, kŕmenie, očkovanie, telesná teplota,

starostlivosť o srsť...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář