Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kruh - Kruh je základnou a najjednoduchšou
 figúrou pre vystavovanie. V ideálnom prípade
by mal pes klusať! (nie cválať, či naopak pomaly
chodiť) pri ľavej  nohe vystavovateľa. Vystavovateľ
i pes sa pohybujú v  proti smere hodinových ručičiek
v  primeranej  vzdialenosti od ostatných psov (pokiaľ
je ich v kruhu viac naraz). Rozhodca sa nachádza v
prostriedku kruhu. Pri tejto figúre je nutné stále sledovať
 pohyb  rozhodcu. Pokiaľ sa rozhodca presunie na
vonkajšiu stranu kruhu je nutné dávať pozor, aby
sa vystavovateľ nikdy neocitol medzi
rozhodcom a psom.

 

Figúra, kde sa rozhodca nachádza na vonkajšej
strane kruhu sa hovorí Kruh s výmenou.
Vystavovateľ v tomto prípade musí svojho psa
chvíľku pred tým ako dobehne k rozhodcovi,
nechať prebehnúť na druhú stranu, prehodiť
si vodidlo z ľavej ruky do pravej a chvíľu
bežať so psom po pravej strane. Za rozhodcom
musí vystavovateľ psa predbehnúť a prehodiť
ho späť na ľavú stranu. Celá výmena musí
prebehnúť tak, aby sa vystavovateľ nedostal
medzi psa a rozhodcu

 

Tam a späť — Opäť jedna zo základných figúr,
ktorá sa objavuje pri vystavovaní v kruhu.
Vystavovateľ sa pohybuje v smere tam a späť
od rozhodcu po priamej linke. Začína sa väčšinou
so psom po ľavej strane, na konci priamky máte
možnosť predviesť dva druhy obratov. Buď obrat
dovnútra či tzv. výstavný obrat. Ani pri jednom
by sa opäť nemal vystavovateľ dostať medzi
rozhodcu a psa.

 

Obrat do vnútra — vystavovateľ sa otočí
(v prípade, že začína so psom pri ľavej nohe)
v proti smere hodinových ručičiek a pes po
smere. Priamou čiarou sa potom vráti k
rozhodcovi. Pri výstavnom obrate majiteľ
svojho psa obieha. Druh obratu zvoľte s
prihliadnutím k veľkosti. Pes by sa mal
po celú dobu pohybovať plynule nič typu
„zastaviť stáť“ a otočiť sa.
 

 

Tam a späť vo dvojici — Obdoba tam a
späť, lenže rozhodca vyzve dvoch
vystavovateľov. Platia pre nich podobné
pravidlá ako u tam a späť. Psi musia bežať
vedľa seba v zornom poli rozhodcu. Jeden
vystavovateľ na začiatku figúry po ľavej
strane, druhý po pravej, tak, aby psi išli
vedľa seba, ale nie aby sa na seba tlačili!
Od druhého psa dodržujeme primeranú
vzdialenosť vzhľadom od veľkosti. Začať
by malivystavovatelia pokiaľ je to možné
naraz. Zvoľte ideálne tempo vhodné pre
vášho psa. Nevadí pokiaľ budete rýchlejší
ako druhý vystavovateľ. Rozhodca by to
nemal brať ako chybu, keď sa predtým ako
sa budete vracať k rozhodcovi zastavíte a
počkáte na druhého vystavovateľa, aby ste
mohli spiatočnú časť zahájiť spoločne.
Samozrejme psi opäť vedľa seba.
 

 

Trojuholník - Všetky tri strany trojuholníka
by mali byť rovnako dlhé (využívajte však
maximum priestoru) a strana privrátená k
rozhodcovi musí byť kolmá na jeho zorný
uhol. Trojuholník ako väčšina neprevracaných
figúr sa behá v protismere hodinových ručičiek.
Dávajte si pozor, aby ste išli všetky strany
trojuholníka pokiaľ je možno rovno.
V opačnom prípade by vám mohol
vzniknúť neidentifikovateľný tvar.
 

 

L (L vľavo), obrátené L (L vpravo) - L sa skladá
z dvoch priamok, pri čom je jedna na druhú kolmá.
Takže pri L- vľavo, si zoberte vodidlo do ľavej ruky
a choďte. Pri L vpravo to isté len vodidlo je v pravej
ruke. Pokiaľ sa nezamotáte a nebudete musieť počas
celej figúry ani raz prehodiť vodidlo, išli ste dobre.
Ešte doplním, že na konci druhej priamky musíte
urobiť obrat dovnútra (popísané pri tam a späť),
pri akomkoľvek inom obrate by  ste sa ocitli
medzi psom a rozhodcom.

 

 

Ešte jedno dôležité pravidlo: Každá figúra sa musí
začať a končiť výstavným postojom!
Keď končíte figúru, pred zastavením spomaľte.
Urobte tri krátke kroky a až potom zastavte a
postavte psa do výstavného postoja.
Psa postavte v primeranej vzdialenosti od rozhodcu.
Opäť podľa veľkosti psa. Nikdy nesmie byť priamo
pri rozhodcovi – rozhodca nechce vidieť len chrbát
psa, ani sa nechce krčiť, aby psa mohol vidieť celého.
Koniec vodidla by mal byť po celú dobu vystavovania
zrolovaný a schovaný v ruke. Nikdy nenechajte visieť
koniec vodidla nad hlavou psa.  
V „zatáčkach“ či obratoch je dobré trochu zrýchliť a
psa nepatrne predbehnúť. Pes tak uvidí, že má zahnúť.
V opačnom prípade by to mohlo tiež dopadnúť tak, že
vy zahnete a pes pobeží ďalej, pri čom sa potom bude
musieť otočiť na mieste, čo ho vyvedie z plynulého
tempa